Forord

Vejledning

Kirkeklokker i Danmark, alfabetisk efter kirke/stednavne

Kommentar til oversigten over kirkeklokker i Danmark

KLOKKESTØBERE OG DERES KLOKKER,
kronologisk ordnede

KLOKKESTØBERE,
alfabetisk ordnede

P.S. RUNG-KELLERS KLOKKESTØBER-OVERSIGTER fra 1943

 

 

 

 

Web-design:

Jespersen,
Thomsen & Co.

 

 

 

 

 

 

 

En registrant

udarbejdet

 af

Hans Nyholm

 

Forlaget Hikuin

 

 

KIRKEKLOKKER I DANMARK

er udgivet af Forlaget Hikuin, Moesgård

8270 Højbjerg

Skrift: Atlanta. Papir: Biberist Largo Silkemat

Tryk: kj bogtryk offset, Odder

 Omslag: Poul Nyholm

Tilrettelæggelse og udskrift: Hans Nyholm. ©

Hans Nyholm. ISBN 87-87270-77-3

Printed in Denmark 1996

Registranten er udgivet med støtte af A. P. MØLLER OG HUSTRU CHASTINE MC-KINNEY MØLLERS FOND TIL ALMENE FORMAAL