Forlaget

Hikuin

Publikationer:

Nyheder og seneste udgivelser

Danske kirker

Hikuin

Monografier

Hugo Matthiessens Danmark

Romanske Stenarbejder

Tværfaglige Vikingesymposier

Dansk Tidsskrift for Museumsformidling

P.S.

Kirkearkæologi i Norden

Forside

 

De kirkearkæologiske symposier afholdes på skift med få års mellemrum blandt de nordiske lande. De udgør det eneste fælles forum, hvor den nyeste forskning fremlægges og diskuteres. Resultaterne bliver løbende trykt som bind i skriftrækken hikuin. Der foreligger til nu 8 bind i serien fra møder afholdt i Danmark 1981 (=hikuin 9), Sverige 1984 (=hikuin 12), Finland 1987 (=hikuin 17), Norge 1990 (=hikuin 20), Danmark 1993 (=hikuin 22), Sverige 1997 (=hikuin 24). Finland 2001 (=hikun 30)" og "Norge 2004 (=hikuin 33)".

Omslaget til bindende om "Kirkearkæologi i Norden" viser forskellige kirketyper i silhuet

I de til nu 6 udkomne publikationer, er der bragt 101 artikler, der tilsammen dækker et bredt spektrum af emner med tilknytning til Nordens utallige kirkebygninger. Forfatterne er kirkearkæologer, kunsthistorikere, arkitekter numismatikere, antropologer fra museer og universiteter.

Af behandlede emner kan nævnes: Stavkirker i Lund, frådstenkirker, Kalmarkystens kirker i tidlig middelalder, gård og kirke, kirke og sogneannelse, møntfund i kirker, ålandske forsvarskirker, danske tårnure, dendrokronologiske dateringer af nogle ølandske kirker, om klokkers placering i finlandske kirker, norsk klosterarkæologi, rundkirken i Slesvig, gyldne altre, norske tagstole fra middelalderen, Viborg Domkirkes omgivelser, indvielsesritual for trækirke, Gotlands kirkegårde.

Kirkearkæologi i

Norden 6.

Side fra Kirkearkæologi i Norden 6.

De nævnte publikationer kan købes via Forlaget Hikuin, enten ved bestilling via e-mail til forlaget.

Eller:

Ved fremsendelse af bestillingsformularen, der findes her.  

 

Denne side er sidst opdateret den 22. september 2010 16:30