Forlaget

Hikuin

Publikationer:

Nyheder og seneste udgivelser

Danske kirker

Hikuin

Monografier

Hugo Matthiessens Danmark

Romanske Stenarbejder

Tværfaglige Vikingesymposier

Dansk Tidsskrift for Museumsformidling

P.S.

Kirkearkæologi i Norden

Forside

 

På universiteterne i Odense, Århus, København og Kiel afholdes årligt på skift siden 1982 de Tværfaglige Vikingesymposier - hver gang af en dags varighed. Mødernes foredrag trykkes kort tid efter som let omarbejdede manuskripter. Artiklerne, som er illustrerede, skrives på de skandinaviske sprog, eller på engelsk eller tysk. Hefterne er tykt i A5-format.
I de 28 hefter, udkommet 1982-2009, er der trykt 89 artikler, som behandler et stort antal temaer af central betydning for vikingetidsforskningen: Lovgivning, navneskik, borganlæg, runer, litteratur, kristning, byer, skattefund, landnam, kongemagt. numismatik, sejlads, bebyggelse, smykker, begravelser, handel, mytologi, stavkirker - Det geografiske område strækker sig fra Byzans i øst over Rusland, Skandinavien, England, Færøerne, Shetland og Grønland til Amerika i vest.

Indhold i de til nu udkomne 28 publikationer fra vikingesymposierne

1: Scandinavian settlement in England: The place-name evidence / Vikinger og stednavne, filologi og historie / Danelagen – sprogstruktur, befolkningsstruktur
2: "Danelagen og Danerloven" / Lid og Leding / Fra vikingegrav til Valhal
3: Irish Sea Contacts in the Viking Period - The Sculptural Evidence / Fine Measurement Analysis of Viking Age Ornament / Aggersborgproblemer - størrelse og beliggenhed, fromål og funktion
4:
Die bösen Ahnen der kleinen Meerjungfrau - die Meerweiber in der altnordischen Literatur / Runic links across the North Sea in the pre-Viking Age / Nordiske territorialinddelinger og Nonnebakken
5: Det ældste Ribe - og Vikingetidens begyndelse / The Christiniasation og Scandinavia / Vad säger runinskrifterna om arv och ägande?
6: Nye udgravninger i Lejre / Om landnamet på Færøerne / Norse Settlement in Shetland: a case study
7: Royal Power in Viking Age Denmark / Vikingene lengst i nord. Håløygske høvdingesenter i Nord-Norge / The Vikings at Dublin: The Wood Quay Saga
8: Vikingetiden i moderne sovjetisk forskning siden 1968/Vikingetidennordiske låneord i russisk / Vikiongernes "søvej til Byzans – om betingelser for sejlads ad flodvejene fra Østerdø til Sortehav / Leninggrad – Staraja Ladoga – Novgorod. Arkæologisk udvekslingsrejse til Sovjet, 1988
9: Zur Besiedlungsgeschichte des östlichen Schleswig im ersten nachchristlichen Jahrtausend / Ländliche wikingerzeitliche und hochmittelalterliche Siedlungen im Umland von Haithabu / Neue Untersuchungen zur Frage der Siedlungskontinuität im 6.,7. und 8. Jahrhundert in Angeln un Schwansen / Untersuchungen an botanischen Makroresten der wikiongerzeitlichen und hochmittelalterlichen Siedlungen von Kosel / Das südöstliche Schleswig in d er Wikingerzeit und dem hohen Mittelalter aus historischer Sicht / Zur Einwanderung der Slaven in Ostholstein und auf den süddänischen Inseln unter Berücksichtigung der Integration altpolabischer Ortsnamen in das deutsche bzw. Dänische Sprachsystem
10:
Viking Armies and Fleets in Britanny – A Case Study for Some General Problems / Sidste nyt fra Danmark på Fyn i jernalder og vikingetid / A Viking Fashion in Dress Pins
11: Vikingatidens tranportteknik i Ryssland / The Ris and Decline of Hedeby/Schleswig as a Major Port of the Baltic Trade / Gudsø Vig – En vikingetidig samlingshavn / Nordboernes sejlads til Nordamerika
12: Mötet mellan skandinaver och samer / Contact between Eskimos and Norsemen in Greenland / The European veiw of the Vikings
13: Das Danewerk kartographiegeschichtlicg / Edelmetalldepots der Wikingerzeit in Schleswig-Holstein
14: Et gensyn med navnet Trælleborg / Utgrävningen av borgen Trelleborg, Skåne / Trelleborgens dubbelvall. En tolkning utifrån trätekniska och arbetstekniska argument
15: Fifty years of Viking-Age archaeology. A Personal view / Forsaringen – Nordens äldsta lagbud / Om rekonstruktion af stavkirken fra Hørning
16: Runologiske forbindelser mellem Friesland og Skandinavien / Runefundene fra yngre jernalder-tidlig vikingetid og den danske runetradition før Jelling. Eller: Myten om svenskevældet / Runologien mellem sprogvidenskaben og arkæologien – med et sideblik på de forskellige tolkninger af Glavendrupindskriften
17: Die Augen des Herrschers / Gross Strömkendorph-handelspladsen ved Wismar – et eksempel på urbaniseringens tidlige fase i det vestslaviske område / Grabfunde der Wikingerzeit in Nord- und Südschleswig / Zur Besiedlung der nördlichen nordfriesischen Küstenlandschaft in der Wikingerzeit
18: Fjärkontakter för tusen år sedan / Enkeltfundne mønter fra vikingetiden / Guldsmed i Lund / Rings and Things. Some observations on the Hon hoard.
19: The Power of Silver / The Power of Poetry / Power of Landscape in Viking Age Denmark.
20: Nordisk bosættelse i England. Et tilbageblik efter 20 år / Skibsgraven fra Ladby år 2001 / Ladbyområdets forskningspotentiale - foreløbig status og skitse til videre forskning.
21: Das Wrack van Karschau / Der Seeweg nach Haithabu / Alter Ringwall - neu beleuhtet / Runefund fra Hedeby og Slesvig.
22: Fuldblod på havet.
23: Mundtlige og skriftlige genealogier i norrøne kultur / Fra myte til ritual - initiationssymbolik i nordiske myter / The Archaeology of the 'Great Army' (865 - 79) / Viking Dublin: The ninth-century evidence begins to unfold - Temple Bar West, Ship Street Great and South Great Georg's Street / Evidence that the haemochromatosis C282Y mutation of the HFE gene was spread with the Wikings from southern Scandinavia to other parts of Europe.
24: Friesland og vikingerne/Vikings and Frisia from an Archaeological Perspective/Det frisiske sprog i vikingetiden/Eraly Frisian Loanwords in North Germanic before and in the Viking Age.
25: Bemerknungen zu Alter und Geschlecht in der wikingerzeitlichen Gesellschaft/Wanderer zwischen den Welten/Bier and Unsterblichkeit.
26:
Hans Bekker-Nielsen 1933-2007/Danmark-England in the eleventh century: The growing archaeological evidence for cintracts across the North Sea/ The Massacre of St Brice's Day/Bishop Brictius - Saint Brice.
27: Materiel kultur, identitet og kommunikation/Køn, krig og kommunikation - Sigurdr jarls ravnebanner/Tætte bånd og fjerne forbindelser - kommunikation og sociale netværk i vikingetidens Skandinavien/Stednavne som formidler af tidligere tiders landskab og samfund m- kommunikation i tid og rum.
28: Johannes Steenstrup og Normannerne / Normanniske stednavne som kilde til vikingernes tilstedeværelse / Faaborg-stenen og de ældste danske runesten / Forholdet mellem jysk og engelsk: En kritisk vurdering / Bretonske helgener i Danmark.

 
 

Opslag i 18. Vikingesymposium (København 1999).

OBS: Alle de nævnte publikationer er pr. 1. februar 2023 udsolgt fra forlaget hikuin og Tidsskriftet SKALK.

 

Denne side er sidst opdateret den 21.juli 2023