Forlaget

Hikuin

Publikationer:

Nyheder og seneste udgivelser

Danske kirker

Hikuin

Monografier

Hugo Matthiessens Danmark

Romanske Stenarbejder

Tværfaglige Vikingesymposier

Dansk Tidsskrift for Museumsformidling

P.S.

Kirkearkæologi i Norden

Forside

 

Romanske Stenarbejder er en bogserie, der tager udgangspunkt i den rige jyske granitskulptur i de mange jyske romanske landsbykirker. Men også bidrag med emner fra Norge og Sverige indgår i bindene, som herved behandler de gådefulde kunstværker med mange nye indfaldsvinkler. Hovedfotografen til seriens indtil nu udkomne 5 bind er Poul Pedersen, som gennem en menneskealder har opbygget en omfangsrig fotosamling.

Bind 6 i serien udkom d. 2. marts 2009.

Romanske Stenarbejder 1 (160 sider) - udsolgt fra forlaget:
Jens Vellev: Sløjfeportalerne omkring Randers.
Poul Pedersen: Orm og strop.
Lennart Karlsson: Sløjfemotivet i Sverige under missionsskedet.
Inger-Lise Kolstrup: Synds- og nådeportalerne i Voldsted og Gjøl.
Erik Moltke: De romanske indskrifter i Gjøl og Voldsted kirker.

Romanske Stenarbejder 2 (192 sider):
Jens Vellev: De islandske Physiologus-billeder og den romanske stenskulptur. Faksimili af de islandske Physiologusfragmenter.
Jonna Louis-Jensen: Forklaringer af de islandske Physiologus-fragmenter.
Erla Bergendahæ Hohler: Drager i træ og sten.
Inger-Lise Kolstrup: Physiologus- og bestiariefremstillinger i dansk stenskulptur.
Dorte Lorentzen Belling: Gennemstukne dyr.
Poul Pedersen: Drømmen.

Romanske Stenarbejder 3 (96 sider):
Er en monografi om den såkaldte stenmester Horder fra Djursland, som har udført en række særprægede portaler og døbefonte. Forfatteren til bogen er H.K. Hein, fotografen er Poul Pedersen.

Romanske Stenarbejder 4 (228 sider):
Jens Vellev: Skaktavlkvadre.
Poul Pedersen: Skjulte informationer.
Øystein Hjort: Kors, livstræ, søjle.
Oscar Reutersvärd: De dissymmetriska portallejon av granit på Jylland.
Lise Gotfredsen: Sigurd nok engang.
Inger-Lise Kolstrup: Munkbrarupfontens udsmykning.
Lennart Karlssom: Tradition och fornyelse.
Lars Kennerstedt: Den gripna handen – en mångtydig gest hos Hegwald.
Gunnar Svahnström: Kapitälornamentik i S:ta Maria i Visby.
Mereth Lindgren: "Mäster Arcadius" ’ stenmästarverkstad i Ôstergötland.

Romanske Stenarbejder 5 (296 sider):
Lennart Karlsson: Arvet från Vikingatiden
Lise Gjedssø Bertelsen:
Maskesten i sen vikingetids kunst
Signe Horn Fuglesang:
Forholdet mellom dekorasjon i stein og tre
Lise Gotfredsen:
Dragens hale
Poul Pedersen:
Basilisken
Jens Vellev:
Ansigter på kvadre - og lidt om skaktavlkvadre
Ulla Haastrup:
Var al romansk stenskulptur i Danmark oprindelig bemalet ? »Materialets egen skønhed« kontra dansk middelalderlig stenbemaling
Morten Stige:
Obskøne bilder i norsk middelaldersk kirkekunst. Fascinerende sjokk for moderne betraktere
Kresten Roesdahl & Birgitte Sparrevohn:
Stenhuggerfelter i Lena Liepe: Om stil och betydelse i romansk stenskulptur
Lisbet Bolander ogjette Gertz:
Østjyske løvefonte. En visualisering af dåbens sakramente
Edith Marie Nygaard: Romansk stenskulptur i Telemark. Personer som kjemper mot dyr i Nes og Lunde kirker
Sol Berg:
Sem kirkes korportal
Markus Dahlberg:
Våstergotlands romanska stenskulptur. Kinnekulle som regionalt produktionscentrum
Raine Borg;
Den romanska stenskulpturen i Småland
Evert Lindkvist:
Hec Mea Maiestas. »Majestatis« på Gotland
Mia Åkestam:
Bebådelsebilder i sten. Romanska dopf untar på Gotland och i Skåne
Niels Haastrup:
To notater om tolkninger af Ribes Kathoveddør. Kattespor og Kongesønnen som metafor.

Romanske Stenarbejder 6 (152 sider):

Igennem mere end 50 år har Ludvig Stubbe-Teglbjærg rejst rundt i Danmark med afstikkere til Sverige for med voks at afgnide de fantasiæggende billeder, som stenmestrene i så rigt mål har forsynet vore romanske kirker med. Tålmodigt har han med sin fremragende evne til at fremhæve stenstrukturer og detaljer i de ofte komplicerede relieffer gennem årene fået oparbejdet et enestående materiale af grafiske gnidebilleder. Igennem årerne har samlingen været udstillet på museer rundt om i landet. Nu udgives gengivelserne af døbefontenes, kirkeportalernes og kvadrenes mærkværdige billedverden samlet i bogform. Her finder vi løver og drager, konger og kæmpende riddere, engle og mærkværdige ansigter for ikke at tale om de mange scener, der tager udgangspunkt i centrale temaer fra bibelen. Som noget særligt skal fremhæves afgnidningerne af de tre sider på den store runesten i Jelling. Netop i denne tid diskuteres der fra de antikvariske myndigheders side, om dette på mange måde centrale historiske monuments fremtid. Skal stenen flyttes eller skal den beskyttes på stedet med en overbygning. Stubbe-Teglbjærgs afgnidninger vil også i fremtiden komme til at indgå som væsentlig dokumentation af stenens bevaringstilstand

Opslag i Romanske Stenarbejder 4.

De nævnte publikationer kan købes via Forlaget Hikuin, enten ved bestilling via e-mail til forlaget.

Eller:

Ved fremsendelse af bestillingsformularen, der findes her.  

Denne side er sidst opdateret den 26. september 2007 22:14